ГОЛОВНА КУРСИ ДОЗВ.ДОКУМЕНТИ НОВИНИ КОНТАКТИ РЕЄСТРАЦІЯ             

UKRRUS ENG

    

Знаходиться у стадії реорганізації

 

ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (далі – Інститут) створений як вищий навчальний заклад післядипломної освіти для здійснення освітньої діяльності, спрямованої на реалізацію програм вищої освіти, забезпечення навчання, виховання та професійну підготовку громадян відповідно до вимог у галузі вищої освіти.

Більше ніж 20-річний досвід роботи, педагогічний та науковий потенціал ПрАТ ВНЗ «Інститут» дозволяє надавати освітні послуги на високому рівні.

Інститут є одним з провідних закладів системи післядипломної освіти України, який на високому освітньому та науково-методичному рівні забезпечує виконання замовлень на надання освітніх послуг з навчання та підвищення кваліфікації відповідно до стандартів вищої освіти та вимог замовників.

У національному бізнес-рейтингу, якій демонструє рівень успішності і стабільності підприємств України, Інститут постійно займає високі місця (2015, 2016, 2017, 2018 , 2019).

Для здійснення освітньої діяльності в Інституті створені відповідні структурні підрозділи:

1) ректорат:

    ●  Шевченко Станіслав Іванович - ректор, к.е.н., доцент,

    ●  Репецька Тетяна Петрівна -  завідувач кафедри економіки та фінансів, к.е.н., доцент,

      Грицаєв Віталій Костянтинович - завідувач кафедри охорони праці та пожежної безбеки, к.т.н., доцент;

2) кафедри:

    ●  «Економіка та фінанси»,

    ●  «Охорона праці та пожежна безпека»;

3) навчально-методичний відділ інформатизації та технічних засобів;

4) комп’ютерний клас.

Інститут включено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

Основними напрямами діяльності у галузі освіти є:

 ●  здійснення розширення профілю (підвищення кваліфікації) відповідно до ліцензії МОН України АЕ №527437 від 29.10.2014 року за напрямками: «Адміністрування у сфері ринків фінансових послуг», «Адміністрування у сфері соціального страхування»;

 ●   провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 03.10.2019 р.;

 ●  навчання та підвищення кваліфікації керівників та фахівців фінансових установ;

 ●  навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці та промислової безпеки;

 ●  навчання з питань пожежної безпеки;

 ●  навчання та підвищення кваліфікації фахівців за напрямком «Гірництво»;

 ●  організація і проведення семінарів, конференцій, «круглих» столів тощо.

Організаційні форми навчальної роботи здійснюються з урахуванням професійних потреб та інтересів слухачів, рівня їх знань та вмінь. Навчальні програми, плани та тематика адаптуються до реальних потреб замовників з урахуванням діючого законодавства.

Освітні послуги, що надає Інститут, здатні швидко реагувати та орієнтуватися на актуальні та перспективні сфери діяльності згідно з попитом на ринку праці.

Інститут забезпечує навчання слухачів із застосуванням новітніх комп'ютерних технологій та має в розпорядженні комп'ютерний клас з робочими навчальними місцями, обладнаними персональними комп'ютерами, які постійно оновлюються сучасним програмним забезпеченням.

Існуюча матеріально-технічна база Інституту має сучасний рівень і відповідає вимогам ліцензійних умов щодо надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації, дозволяє ефективно організувати навчальний процес і створити сприятливі умови для роботи співробітників, викладачів і слухачів Інституту.